Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN PL.2546-2002

Mặc dù mọi người đương thời đều tôn vinh Đức Phật là một đấng thần thánh siêu phàm, nhưng Đức Phật Thích Ca luôn khẳng định rằng Ngài là một con người đã tìm thấy được nguyên nhân tạo nên đau khổ và hạnh phúc của muôn loài. Và Ngài đã chỉ dạy mọi người con đường tiến đến nếp sống chân thiện mỹ vĩnh hằng và xa rời sanh tử khổ đau. Nhiều lần Đức Phật đã tự xác định tư cách của Ngài trên thế gian này là một vị đại đạo sư, một người dẫn đường đúng đắn nhất để đưa chúng sanh đến thế giới an lành vĩnh cửu.

Thật vậy, Đức Phật Thích Ca xuất thân từ dòng dõi vua Tịnh Phạn nổi tiếng bảy đời là hiền đức và Ngài có trí thông minh tuyệt đỉnh, sức khỏe phi thường, tướng hảo trọn vẹn, văn võ song toàn không một ai sánh bằng. Vì vậy, vua cha cũng như quần thần, nhân dân cả nước đều hết sức yêu quý Ngài. Tuy nhiên, dù có được những khả năng vẹn toàn như vậy, được kính trọng tuyệt đối và chìu chuộng hết mực, nhưng Đức Phật không bao giờ tự mãn với tài năng, uy quyền hay những thứ cao sang nắm trong tay. Trái lại, danh vọng, của cải, quyền lực, sắc đẹp, v.v... mà mọi người ham muốn thì đối với Ngài, chúng chỉ là những xiềng xích trói buộc con người trong vòng khổ đau triền miên và trôi lăn mãi trong vòng sanh tử vô cùng.

Nhận chân được những thứ tài sản tạm bợ của con người ở thế gian, và khi nhắm mắt xuôi tay lìa đời, thì cũng chỉ có nắm tay không, Ngài đã quyết chí xuất gia, tìm con đường giải thoát cứu khổ nhân loại. Bằng tất cả sự quyết tâm phi thường đến quên ăn bỏ ngủ, Ngài đã sử dụng trọn vẹn tài sản quý báu là sức khỏe tuyệt vời và trí thông minh tột đỉnh của mình. Và quả tình đúng như chí nguyện cao vời luôn hướng tới, Ngài đã tìm ra con đường sống an bình vĩnh cửu cho chính Ngài và tất cả chúng sanh.

Trải qua bao năm gian khổ cầu học với tất cả nhà tiên tri nổi tiếng đương thời, Đức Phật đã nhận thấy hiểu biết của họ chỉ rất hạn hẹp trong vòng khổ đau, sanh tử của con người. Từ đó, Ngài nỗ lực tìm một cuộc sống vượt ra ngoài tầm chi phối của vô thường. Sau 49 ngày đêm thâm nhập thiền định dưới cội bồ đề, Ngài liền tỏ ngộ, chứng được Tam minh và Lục thông.

Tam minh và Lục thông không phải là cái gì bí hiểm, đó là tiềm năng sẵn có của mọi người, nếu họ biết cách thực tập đúng đắn trong cuộc sống, thì sẽ đạt được khả năng siêu việt ấy. Vì vậy, Tam minh và Lục thông không phải dành riêng cho ai, nó có sẵn trong mỗi người, chỉ vì không biết khai thác mà thôi. Đức Phật từng khẳng định rằng mọi người đều có đủ điều kiện đạt đến sự giác ngộ, giải thoát giống như Ngài. Vì Ngài đắc đạo, nhận chân được con người có khả năng làm được việc phi thường là vượt khỏi sự chi phối của sanh tử luân hồi và chuyển đổi được muôn sự, muôn vật hoàn toàn tự tại theo ý mình. Và Đức Phật là người đầu tiên chứng minh được khả năng lớn lao ấy.

Tam minh gồm Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh, theo Phật, những khả năng này không phải là cái gì xa lạ đối với loài người. Đức Phật dạy rằng chỉ cần tập trung tư tưởng, phát huy thiền định đúng chánh pháp thì sẽ có được năng lực siêu tự nhiên này.

Chỉ vì con người quá tham vọng và sân si làm mất tánh sáng suốt và năng lực siêu việt của chính mình. Theo lời Phật dạy, chúng ta dùng thiền định để diệt trừ tham, sân, si, thì tâm tự lắng yên và trí sáng, mới thấy được mối quan hệ giữa mình và người hôm nay cũng như sự quan hệ sâu xa từ thời quá khứ giữa mình và người. Đó chính là sự tu chứng Túc mạng minh và Thiên nhãn minh.

Từ hai khả năng căn bản là Túc mạng minh và Thiên nhãn minh,  nhận ra được phải làm điều gì đúng đối với người mà Ngài tiếp xúc, nghĩa là hóa giải được nghiệp xấu của quá khứ và hiện tại làm cho người hoan hỷ, tức tạo nên nghiệp tốt hiện tại với người. Thành tựu như vậy, Đức Phật đã xây dựng con đường hoằng pháp độ sanh không bao giờ bị trở ngại.

 Với khả năng của Tam minh, suốt 49 năm thuyết giáo, Đức Phật gặp bất cứ người nào, Ngài cũng giúp đỡ họ khai thác tiềm năng của chính họ để nâng cao tài năng họ và giải quyết tốt đẹp mọi việc đến với Ngài.

Chính vì Đức Phật đã thể nghiệm trọn vẹn tinh ba của Tam minh trong cuộc đời giáo hóa độ sanh, không những người đương thời theo Ngài được lợi lạc, mà cả những người ở đời sau, cách Ngài hàng ngàn năm, điển hình như vua A Dục hay Ca Ni Sắc Ca. Hai ông vua này đã thấm nhuần lời Phật dạy và áp dụng thành công trong việc chinh phục thiên hạ bằng đạo đức và tri thức.

Mãi cho đến ngày nay, nếu tất cả những ai biết ôn lại lời dạy của Phật để thể nghiệm trong đời thường, chắc chắn đều học được rất nhiều, tịnh hóa được bản thân và giúp đỡ người cùng thăng hoa cuộc sống.

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2546, chúng tôi cầu mong tất cả Tăng Ni Phật tử đều thực hành đúng tinh thần Phật dạy để đạt được khả năng siêu việt, không còn bị khổ đau chi phối và giúp cho người khác cũng được an vui lợi lạc trong chánh pháp.

Tuần báo Giác Ngộ, số Phật đản PL. 2546

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/PL2546.htm

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang