Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thông Điệp Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2006
Đỗ Hữu Tài dịch Việt

SG/SM/10441
4 May 2006

Trong Thông điệp đọc nhân ngày lễ Vesak, ông Tổng Thư ký Liên Hợp quốc nhấn mạnh tầm Quan trọng của sự Cảm thông giữa các Dân tộc, sự Mưu cầu một xã hội hài hòa, và nỗ lực Xiễn dương Hòa bình trên thế giới.

NEW YORK, 3 tháng 5 năm 2006 (Trụ sở Trung ương LHQ) – Sau đây là  thông điệp của ông Tổng Thư ký Kofi Annan nhân dịp kỹ niệm lễ Vesak ngày 11 tháng 5 năm 2006:

“ Tôi rất sung sướng được gửi đến quý vị lời chào mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp kỷ niệm ngày Đản sanh, Thành đạo và Nhập Niết bàn của Đức Phật.

Những lý tưởng mà chúng ta tán dương hôm nay thì gần gủi với lý tưởng của Tổ chức Liên Hợp quốc: Cảm thông giữa các dân tộc, mưu cầu một xã hội hài hòa, và xiễn dương hòa bình trên thế giới.

Ngày Vesak năm nay rơi đúng vào lúc Liên Hợp quốc đang tiếp tục những nỗ lực để thích nghi mình hầu đối diện với những thách thức của thế kỷ thứ hai-mươi-mốt, và đặc biệt để triễn khai những nghị quyết đã được các nhà lãnh đạo trên thế giới thông qua tháng Chín năm ngoái tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới 2005. Sự thành công của chúng ta khi tiến hành chương trình nầy không những tùy thuộc vào các đại diện chính phủ và các quan chức quốc tế mà còn tùy vào thành phần cử tri, giới tiêu thụ, các nhóm xã hội dân sự và các cá nhân thuộc mọi lứa tuổi, trong nước nghèo cũng như giàu, đã suy nghĩ và hành động như những công dân toàn cầu.   

Kỷ niệm ngày Vesak năm nay, xin như đạo Phật, hảy công nhận tính tương thuộc thiết yếu giữa chúng ta. Và hảy quy ết tâm cùng nhau hợp tác làm chung việc thiện và hợp tác cho sự sống chung hài hòa và an bình của mọi dân tộc trên thế giới nầy.  Xin cảm ơn tất cả đã cam kết sống cho những lý tưởng nầy và xin chúc tất cả một lễ hội tuyệt vời cho Ngày Vesak.”

 


Bản Anh Ngữ

SG/SM/10441
4 May 2006

Secretary-General Underlines Importance of Understanding among Peoples, Pursuit of Harmony, Promotion of Peace, in Message on Day of Vesak

NEW YORK, 3 May (UN Headquarters) -- Following is the text of the message by UN Secretary-General Kofi Annan on the occasion of the Day of Vesak, 11 May 2006:

It gives me pleasure to send you my warmest greetings on the Day of Vesak, when we commemorate the birth, enlightenment and passing of the Buddha.

The ideals celebrated on this day are close to those of the United Nations:  understanding among peoples, the pursuit of harmony, the promotion of peace.

This Day of Vesak falls as the United Nations continues its efforts to adapt the United Nations to meet the challenges of the twenty-first century, and in particular to implement the commitments made by leaders at the 2005 World Summit last September.  Our success in advancing this agenda of renewal will depend not only on Government representatives and international officials.  It will rest on voters, consumers, civil society groups and concerned individuals of all ages, in rich and poor countries alike, thinking and acting as global citizens.

As we mark this year's Day of Vesak, let us recognize, as Buddhism does, our essential interdependence.  And let us resolve to work together towards the common good, and for the harmonious and peaceful coexistence of all the world's people.  I thank all of you for your commitment to those ideals, and wish you a wonderful celebration for the Day of Vesak.

http://www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2006/sgsm10441.html

 

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/thongdiepPhatdanLHQnam2006.htm

 


Vào mạng: 7-12-2007

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang