Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
HỘI THẢO PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI THÁI LAN
Hải Hạnh

  

Hội thảo Phật giáo quốc tế lần đầu tiên do Viện Nghiên cứu Phật học thuộc đại học Mahachulalongkorn tổ chức tại Wang Noi, Ayutthaya, từ ngày 8-10/1/2009. Gần 90 học giả và các nhà nghiên cứu thuộc 12 quốc gia đã trình bày tham luận về chủ đề: “Phật giáo: Từ kiến thức chân lý đến chất lượng cuộc sống.”

Chủ đề này đã thu hút không chỉ các bài tham luận mang tính ứng dụng Phật pháp, mà còn có nhiều bài nghiên cứu về văn bản học, so sánh các truyền thống tâm linh đạo Phật, đặc biệt là các nghiên cứu sáng kiến phần mềm ứng dụng hoạt hình vi tính trong giảng dạy văn phạm Pali, Phật học và Luận tạng, với những trò chơi khá thú vị.

Trong ba ngày hội thảo, mỗi cử tọa thuyết trình 10 phút, theo sau đó là thảo luận 20 phút về đề tài. Trong sáu nhóm chủ đề thảo luận, đại đức Nhật Từ phụ trách điều phối diễn đàn về ứng dụng vi tính trong giảng dạy Phật học.

Đầu ngày cuối cùng, tất cả tham luận viên đều nhận được kỷ yếu của hội thảo.

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/hoithaoPGquocte.htm

 


Vào mạng: 21-01-2009

Trở về mục “Phật Đản

Đầu trang