Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trích trong Thi Tập: MỘT THOÁNG THIÊN THU

Thích Thiện Hữu


 ÂM THẦM

Ai từ giã không làm thân lữ khách

Tôi vào đời bằng trinh bạch vân hà

Lìa nghiệp thức đoá tâm hoa Bát nhã

Nở bên đời thành thánh nhạc hùng ca.

Ai từ giã những gấm hoa tang tóc

Tôi âm thầm cho bạch ngọc tuôn trào

Ngàn xưa ấy vẫn ngọt ngào Diệu đế

Đã quay về là đoạn tận đam mê.

Ai từ giã những lê thê huyễn hoặc

Xin bước vào những cao ngất trinh tường

Mỗi trùng quang là mỗi nét yêu thương

Viên đá nhỏ cũng mười phương pháp giới!!

 

TOÀN CHÂN HIỂN LỘ

(Đã phổ nhạc: Nhạc sĩ Phạm Cao Tùng)

Ai đi dẫm nát vô thường

Bỗng nghe tiếng của ngàn thương gọi về

Xôn xao giờ hết đam mê

Trong đêm lạnh giá vẫn ê ẩm cười

Bỗng đâu tiếng gọi niềm vui

Thành nguồn hạnh phúc đẩy lùi khổ đau

Đường gươm trí tuệ dâng cao

Não phiền khổ luỵ vẫn ngào ngạt bay

Vô thường chân tánh không hai

Viên dung Diệu hữu mở bày thái hư

Lắng nghe tiếng của Bi từ

Ban nguồn tỉnh thức Tịch như Thánh hiền

Bồ đề hỉ lạc viên niên

Vượt lên Ngũ uẩn của miền Có-Không

Lặng yên trinh khiết tâm hồng

Toàn chân hiển lộ hết lòng hát ca!!

  

TUYỆT VỜI

(Đã phổ nhạc: Nhạc sĩ Phạm Cao Tùng)

Có một miền mênh mông băng giá

Là nơi giao hợp của đất trời

Có một miền chân không tĩnh lặng

Pháp thân chiếu diệu mọi nơi

Tuyệt vời!!

 

TIẾNG NÓI MỘT LOÀI HOA

Đêm giá lạnh một loài hoa nở cánh

Thoảng hương thơm cùng nhánh lá đâm chồi

Hoa góp mặt giữa cuộc đời biến đổi

Nhưng không tàn hương sắc và thiên bôi.

 

Từ bùn đất hoa không than tiếng khóc

Dẫu mệt nhoài với nắng cháy mưa dầu

Hoa đon đả đưa tay dài thẩm thấu

Thấm thâm tình, nát cả niềm thương đau.

Hoa tươi thắm cho người xây mộng ảo

Giữa đêm trường không ảo não thét gào

Hoa hiện hữu giữa rừng thiêng châu báu

Đẹp tình người, sáng cả trời thanh cao.

 

Hoa khôn lớn nhờ bão giông bụi cát

Giữ tâm hồn trong hạnh lạc phong trần

Hoa đã sống tròn nghĩa nhân thân ái

Đẹp cuộc đời, đẹp mãi lời tương lân.

 

Trời đất cũng từ nhánh hoa tuyệt mỹ

Đang ứng thân du hí hiển thần thông

Bao thương yêu là tiếng nói đại đồng

Trong giây phút đoá hoa lòng hiện hữu!!

 

 NHƯ NHIÊN

Sương rơi đọng mãi tình thương

Lên viên đá nhỏ mở đường huyền vi

Cỏ xanh cất tiếng thầm thì

Chân không còn có chút gì thong dong

Mặt trời xuyên thấu tâm hồng

Hương thơm giới thể tự lòng toả ra

Đưa tay đón gió Ta Bà

Trần gian xin cạn chén trà Quán Âm

Thiên thu uống hết phù trầm

Như nhiên là ánh trăng rằm Thái hư!!

 

BÀI THƠ VIẾT MÃI

Ta thức trọn suốt đêm trường vắng vẻ

Nghe đâu đây văng vẳng tiếng chuông chùa

Bao não phiền, bao được mất hơn thua

Cũng mây khói tan theo mùa gió bấc.

 

Ta viết mãi bài thánh ca diệu mật

Dùng chân tâm vẽ nét mực Vô tâm

Mong nhân gian hết những khối thăng trầm

Và chẳng thấy một lỗi lầm để viết.

 

Ta viết mãi bài Thích Ca bất diệt

Trao cho đời nét diễm tuyệt thiên thần

Lìa ngã nhân là chấm dứt tham sân

Xa biên kiến sẽ dự phần giải thoát.

 

Ta viết mãi lời bình minh chim hót

Bao âm thanh vang tiếng hát ân tình

Các hành tinh đều đoạn tuyệt đao binh

Muôn thế giới thắm đượm tình trinh khiết.

 

Ta viết mãi bài mười phương nhật nguyệt

Cùng hát lên câu diễm tuyệt hương trần

Để hoà tan trong thế giới thường chân

Rồi biến cả khắp vạn lần pháp giới!!

  

HAI TAY

Hai tay dâng lá Bồ Ðề

Nguyện cầu thế giới đường mê dứt liền

Hai tay dâng đoá hoa thiêng

Hương thơm giới đức tịch nhiên cõi lòng

Hai tay dâng nụ tâm không

Trần gian xoá sạch những dòng phân tranh

Hai tay dâng nét trinh thành

Dịu êm pháp giới an lành pháp thân

Hai tay dâng tiếng chuông ngân

Thường chân hỷ lạc cũng lần trổ hoa

Hai tay dâng chén Lục trà

Nguyện cầu thế giới Ta bà ngát hương

Hai tay dâng cả chân thường

Hai tay dâng hết tình thương ngọt ngào!!

 

HƯƠNG HOA DIỄM LỆ

 

Tôi nằm xuống để nhường nơi đất sống

Cho nhân sinh, cho thế giới đại đồng

Ngàn năm nữa và trăm ngàn năm nữa

Ánh dương hồng vẫn chói rọi trời đông.

 

Đoá Linh Thứu chủ nhân ông đã nở

Như tình người vẫn nhung nhớ mọi thời

Bao hương thơm của dịu ngọt đất trời

Thành giới đức không một nơi cấu uế.

 

Tôi nằm xuống cho hương hoa diễm lệ

Dâng cuộc đời những tuyệt thế siêu phàm

Nắm tay nhau nhặt từng nhánh hương lam

Cùng dìu dắt về Niết Bàn phổ cúng.

 

Dẫu đau khổ chưa một lần nao núng

Cơn vô thường vẫn xướng tụng thanh bần

Đời phong ba nhưng cuộc sống tương lân

Mang hỷ lạc trao muôn phần Phật tánh!!

 

 


Vào mạng: 3-4-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang