Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

..... ... ..  . ..  .  .

CÂU ĐỐI

 Thích Thiện Hữu


 

Trời Xuân lồng lộng, non nước nghìn trùng, Tăng ni lễ Phật đêm Xuân, đoạn tuyệt não phiền, phẩn nộ;

Hoa Tết rực màu, quê hương một dãi, Phật tử chúc nhau ngày Tết, phát sinh vô ngã, Từ bi.

  

Đêm ba mươi, trổi ba hồi Bát nhã ngân vang, bao chuyện phàm tình dứt sạch;

Sáng mùng một, gióng mấy tiếng Hồng chung thức tỉnh, nguồn chơn Phật thánh giữ nguyên.

 

Đinh Hợi năm cũ qua, mọi tầng lớp nhân dân, hợp lực kết đoàn, hăn say đóng góp đưa dân giàu, nước mạnh;

Mậu Tý ngày mới đến, những thành phần yêu nước, đồng tâm xây dựng, tinh cần phục vụ, tạo xã hội công bằng.

 

Phật Đản Liên Hiệp Quốc, tám lần thành tâm tổ chức, vạn vật thắm tình không phân biệt, tạc dạ ghi ân tình thế giới;

Pháp Sinh Nước Việt Nam, tháng năm hiệp lực cúng dường, từng người trọn nghĩa đạo đặt thù, chuyên tâm khắc cốt nghĩa đồng bào.

 

 

 

 http://www.buddhismtoday.com/viet/caudoi/caudoixuan2008.htm

 


Vào mạng: 14-02-2008

Trở về mục "Câu Đối"

Đầu trang