Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Từ những Ðịa danh

Ðến mỗi nơi anh được thêm một ít

Hạt tình thương vào mãnh đất tâm hồn

Sydney chiều nọ mưa nguồn

Mây bay lạnh giá bồn chồn ra đi

o0o

Qua vùng nắng ấm còn nghe

Chim bên nầy nhớ tiếng ve bên mình

Sông đào dòng đục Bá Linh

Qua bao dặm sắt tường thành còn ghi

Ðông Tây thuở ấy còn chi

Dòng đen sử cũ qua đi một thời

Nhớ về em mấy dặm trời

Mùa Ðông còn đó từ nơi Hạ nầy

Mây hồng muôn dặm trời Tây

Nóng rang như nhịp tim nầy có em

Hòa Lan nước ngọt cao hơn

Ruộng nương, vườn cãi…

Hoa đơm nụ hồng

o0o

Chim hè lượn khắp Tây, Ðông

Phố xưa nhòa vẫn lòng không sắc vàng

Paris cổ kính huy hoàng

Công phu mấy độ thênh thang lối vào

Tháp Effel kia, sông Seine nọ

Vãy chào

Khải Hoàn Môn đứng

Gió vào lòng không

Cây cao mây cũng lạc lòng

Ôm chân trời mộng, một vòng hào quang

London nhịp thở rộn ràng

Hai màu Ðen, Ðỏ tô hồng ngày qua

o0o

Nẽo cao, cao vút sơn hà

Nẽo gần cát bụi vào ra mịt mù

Mây bay vần vũ thẫn thờ

Vì ai trời thấp như chờ đợi ai

Sydney, trở lại hôm nay

Nắng lên ta lại bên nhau trời hồng .


 


Vào mạng: 1-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang