Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

Thảm trạng Xây Cầu Cần Thơ

Mặc Giang


Cảm thương cho những gia đình đồng bào nạn nhân

bị thương vong, bị thương tích bởi tai nạn lao động

trong công trình xây dựng Cây Cầu Cần Thơ vào ngày 26-9-2007.

Viết lúc 7.30pm đêm 18-10-07 trên chuyến bay.

 

Khi cầu chưa bắc, mẹ tôi gian khổ, nhưng không có chết !

Khi cầu chưa xây, cha tôi trầm thống, nhưng không banh thây !

Khi cầu chưa bắc, chồng tôi, đâu có rữa mục thế này !

Khi cầu chưa xây, con tôi, đâu có dập vùi tan nát !

 

Lòng đau, dạ xót, ruột cào, gan thắt

Nhà ngã, cửa nghiêng, vách đổ, cột xiêu

Hứng cho tràn cả tiêu điều

Chịu cho ngập cả cô liêu cơ cùng

Đất trời sao nỡ chẳng dung

Thảm thương man dại cùng chung thế này

 

Mấy trăm năm qua phà không chết

Mấy mươi năm cha, mẹ, chồng, con

Khổ đau, nhưng vẫn vuông tròn

Gian truân, nhưng vẫn ghe xuồng ngược xuôi

Hò đưa câu nói tiếng cười

Đôi bờ mấp mé chở người dân tôi

 

Còn hôm nay

Chưa kịp vui, bớt mong bớt mỏi

Chưa kịp cười, bớt đợi bớt trông

Để nhìn cầu bắc qua sông

Đi về thẳng tắp đẹp lòng Miền Nam

Đã dày nát cả tơ tằm

Còn chi để nói, biết cam sao đành

Nỗi này vì ai ?

Nỗi này do ai ?

Đau ngất trời mây !

Mắt héo khô gầy !

Nỗi này tại người ?

Nỗi này tại tôi ?

Điều tra, giải thích ?

Có nghĩa gì đâu ?

Sông nước Tiền Giang

Sông nước Hậu Giang

Cần Thơ ơi, nước chảy đôi bờ

Khi lớn khi ròng, oan hồn bơ vơ

Cây cầu Cần Thơ

Mai kia mốt nọ, xây dựng thành hình

Xe cộ ào ào, mây nước xạc xào

Nghiệt ngã thuở nào, ai còn nhớ không ?

 

Tôi sẽ đứng bên cầu, nhìn dòng người lui tới

Tôi sẽ đứng bên cầu, nhìn dòng người lại qua

Ghi dấu nhạt nhòa, dĩ vãng dần xa

Da thịt tôi này, nước mắt Cần Thơ !!!

 


Vào mạng: 19-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang