Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
MÁU CHẢY, RUỘT MỀM

Một bàn tay Ngũ-Giác
Bị đứt mất một ngón
Máu, thịt, xương tan nát 
Toàn dân đều đau đớn...
Hai tòa nhà song đôi
Hoàn toàn bị sụp đổ
Ôi! Còn gì nhân đạo
Mọi người đều nức-nở...
Sanh mạng và tiền tài
Nào phải của riêng ai
Cũng thịt xương máu mũ
Sao cố tình sát hại!

Tình đồng bào cộng nhũ­
Nghĩa tương thân tương ái
Xoá tan mọi hận thù
Sống hòa đồng, quảng đại...

Alexandria, VA
(09-16-2001)

 


Cập nhật: 13-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang