Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hòa Điệu Núi Rừng
Tâm Bình

Phả đời trôi phiêu phất

Một sớm xuôi về ngọn gió đông

Lạnh hồn hơi thở dại

Trời xanh vực bóng chim hồng

Vòng xe lăn nghiêng con đường choáng váng

Rêu cỏ là tà tắm gió say sương

Ta hòa điệu núi rừng lã lòng lơi bát ngát

Vết chân sỏi đá lăn dấu muôn trùng

Ngàn thông xanh rúc gió nhả nhạc cồ man

Hồ hời ru phóng dại sa mù về ngung tụ

Đáy lòng hoan lạnh giảo giun

Mở cửa đại ngàn hội hè xôn xao bóng quế

Vi vút hoan ca hút rượu hương cỏ hương rừng

Tung cuốn bình minh Đồ Bàn Hy Lạp ùn ụt theo về

Tiếng xe tiếng chợ ùa xiêu

Đây thuở thời mới mộng

Hát lên và nhảy múa

Ánh lửa bập bùng

Ta trở hồn du mục

Bước chân về lồ lộng ánh trăng soi

 

Bảo Lộc, 2008

 

 

 


Vào mạng: 09-11-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang