Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Vu lan đồng vọng
Hàn Uyên

Sầu giăng buông lối mây tím buồn
Chuông chùa thong thả nhẹ tiếng buông
Xao xác heo mây nghe thoảng lạnh
Ai khiến vàng rơi lá lá tuôn
 
Thu về rồi chăng hỡi thu ơi
Người có thấy không khắp mọi nơi
Vu-lan đồng vọng gương hiếu hạnh
Lòng ta man mác mấy khung trời
 
Lòng con man mác mấy khung trời
Mẹ có biết không hỡi mẹ ơi
Xa quê mấy độ giăng sầu nhớ
Mượn vần thơ thắm lệ tràn vơi.

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang