Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Trăng tròn

Thiện Anh Lạc
Vừng trăng mười sáu treo lơ lững
Nửa đêm thức giấc ngắm trăng thanh
Gió thổi đùa mây trôi hờ hững
Mây đừng che mất ánh trăng lành.

 

 


Cập nhật: 1-3-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang