Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Viếng Tháp Bảy Tầng
Tâm Chơn

Cùng về lại Hà Tiên

Viếng thăm ngôi tháp tổ

Dưới chân núi Đề Liêm

Gợi chút niềm hoài cổ.

 

Rằng đây, thời Mạc Cửu

Phật pháp đã thịnh hành

Miền biên thùy xưa cũ

Rạng ngời dấu sử xanh!

 

Bia đá đề đơn giản:

Lão Hòa thượng Ấn Đàm

Lại chú thêm cái bảng:

Năm một sáu sáu hai!

 

Trải bao mùa mưa nắng

Dâu bể gió sương pha

Tháp vững vàng đứng thẳng

Trầm mặc cùng cội đa.

 

Đâu tháp ngài Hoàng Long[1]

Như người đời truyền bảo?

Mà bia ghi Ấn Đàm[2]

Lâm Tế, ba mươi sáu?

 

Con cúi đầu lặng lẽ

Niềm tôn kính dâng đầy

Thoáng nghe lòng khe khẽ

Là một hay là hai?

 

Dầu là ai đi nữa

Vẫn gọi tháp bảy tầng

Để lòng thôi chất chứa

Những lụy phiền phân vân!

 

Đầu tháng 12/2009

Tâm Chơn


 

[1] Theo Thiền Sư Việt Nam của HT.Thích Thanh Từ thì HT. Hoàng Long đến hoằng hóa ở Hà Tiên vào thời Mạc Cửu (?-1735). (HT. Hoàng Long hiệu Bạch Vân là người trong Thập Bát Anh ở Tao đàn Chiêu Anh Các).

[2] Tấm bia đá đặt ngay trước cửa tháp có khắc dòng chữ: “Lâm Tế - Tam thập lục thế Ấn Đàm lão Hòa thượng chi tháp”. Từ ngoài nhìn, phía bên trái ngôi tháp có tấm biển ghi là: “Lâm Tế - 1662 - Tháp bảy tầng - Ấn Đàm - lão Hòa thượng” . (Hiện chưa tìm được tư liệu nói về Ngài).

 

 


Vào mạng: 14-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang