Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

SEN NỞ ĐẦU MÙA
Hồ Ngạc Ngữ


Em sống ẩn mình dưới mắt xuân
Đẹp thay hương sắc cõi Vô Tâm
Chỉ riêng tôi biết trong mùa hạ
Lặng lẽ đầm xưa bóng cố nhân.

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang