Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trăng Xưa
Tâm Bình

Tàn khuya gió giục

Quẫy rột màn đêm

Thềm sương sao rụng

Rưng rức gọi hồn

Thời gian lặng lẽ

Theo ngày qua đêm

Theo từng nhịp thở

Đang ngày mai lên

Sương tan nõn lá

Trà cuộn khói bay

Tâm trôi trầm mặc

Nắng ngà qua tay

Nửa trưa xuống phố

Xuôi ngược người qua

Giày khua giữa chợ

Một . . . hai . . . lạc loài!

Chiều nâng cốc cạn

Soi bóng hao gầy

Đầu bờ  cuối bãi

Bước chân gập ghềnh.

Đời xuôi não loạn

Quảy gánh tang bồng

Quên vầng trăng mộng

Muôn đời lung linh.

 

 


Vào mạng: 09-11-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang