Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tự tình ca

Nhật Uyển


Người đi cuối đất cùng trời
Về nghe non nước nói lời mẹ ru
Biển reo òa sóng vi vu
Núi mênh mang dựng nụ cười cỏ hoa

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang