Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
ĐÁ CUỘI

 Theo ngày tháng

nỗi đau thành đá cuội

rớt xuống đời

vỡ vụn những vần thơ

rồi ngày tháng

đá cuội chính là thơ

hồn nhiên lăn

theo gót hài

tịch lặng

em đã thôi dong ruổi . . .

đời ảo mông !

chừ thong dong

ngày tháng

lối đi về.


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang