Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VỀ NGÃ BA TRUNG- LƯƠNG !

Buổi chiều, về ghé Trung-Lương

Phố chen lấn mọc ,con đường mưa bay

. Lối xưa - lạ quá nơi này

Ngã Ba như xé lòng ai trỡ về !

Dăm cây trứng cá bên lề

Xòe tay như muốn vổ về làm quen

Nhà ai vừa mới lên đèn

Quanh nồi cơm nóng còn quên một người

Vườn Hồng, mận đỏ đâu rồi ?

Tìm đâu người cũ, nghẹn lời hỏi thăm !

Dòng sông con nước âm thầm

Mười lăm năm ấy bao lần đầy vơi ?

Đường xưa ai đổi tên rồi

Trường xưa còn đó, một thời bên em

Tuổi già con mắt lem nhem

Chiều mưa ai khóc ướt mèm ngã ba !


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang