Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tóc Tơ

 

Đêm nằm tay úp bàn tay

Im nghe tiếng thở vào ra, ra vào

Tâm chẳng lặng, ý còn xao

Chiêm bao khóc giữa hoa đào năm xưa

Vòng tay ôm mái tóc thưa

Sợi chùng cho mẹ, sợi vừa cho con

Sợi nào chửa dứt lòng son

Sợi nào thả giữa lối mòn cỏ cây

Đêm nằm tay ngửa bàn tay

Nghe mưa ngày cũ rụng đầy mái hiên

Hoa đào trong gió bay nghiêng

Cười tơ tơ tóc cõi miền nhân gian


 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang