Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MỘT VÒNG TAY
 
Tự tại hỡi!
hãy chờ ta một chút
Vội vàng chi
ta dọn dẹp tự do
Đã đến lúc
chuyện đời rơi hun hút
Nắng vàng hong
sương nặng hạt nào ngờ
Ta hít thở
với hương ngàn gió mới
Chạm từng giây
như chợt sống bây giờ
Sông chia cách
một lần thôi nắng đợi
Nước xa nguồn
như vĩnh viễn cội mơ
Ta tự hỏi
thời gian thành con rối
Ngày qua rồi
sao cắt nghĩa hôm nay
Mai mốt đó
chưa bao giờ lầm lỗi
Có hay không
như giấc mộng đêm ngày
Ta tự nhủ
cuộc sống giờ bằng phẳng
Từ bắt đầu
và chung cuộc nơi đây
Bờ cõi đó
nghìn thu rơi lẳng lặng
Ta trần truồng
 
ôm trọn một vòng tay.

 


Vào mạng: 1-5-2003

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang