Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Quê Hương
Ðỗ Trung Quân

Translated by Tam Lac Jessica A.T


Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều

 

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay

  

Quê hương là con diều biếc

Tuổi thơ con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông

  

Quê hương là cầu tre nhỏ

Mẹ về nón lá nghiêng che

Là hương hoa đồng cỏ nội

Bay trong giấc ngủ đêm hè

  

Quê hương là vòng tay ấm

Con nằm ngủ giữa mưa đêm

Quê hương là đêm trăng tỏ

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

  

Quê hương là vàng hoa bí

Là hồng tím giậu mồng tơi

Là đỏ đôi bờ dâm bụt

Màu hoa sen trắng tinh khôi

  

Quê hương mỗi người chỉ một

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương có ai không nhớ...

 Homeland

Translated by Tam Lac Jessica A.T

Mother, what is a home land?

…that my teacher say I must cherish

Mother, what is a home land?

…that everyone misses so much

 

Home land is where the sweet carambola grows…

Where you climb to pluck fruit everyday,

Home land is the old path to school…

Where you run home chasing yellow butterflies.

 

Home land is where a blue- green kite flies…

Happily in amongst the youth on grassy fields,

Home land is where a little ferry lies…

Gently rippling the home rivers waters

 

Home land is a little bamboo bridge…

With mother in a crooked Palm-leaf hat,

It is perfumed field flowers and sweet native grass…

Drifting into my sleep on long summer nights

 

Home land is warm loving arms…

To lay asleep throughout the night’s rain,

Home land is the bright moon at night…

Where areca flowers scatter upon the veranda floor

 

Home land is a patch of pumpkin flowers…

And a violet Malabar spinach hedge,

It is the red on a fence of Hibiscus veins…

And the color of a magnificent white pure lotus.

 

Everyone has only but one Home land…

Just like everyone only one birth mother,

Home land…

Does anyone not miss so dearly …?

 

Translated in English Tam Lac


 


Vào mạng: 1-7-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang