Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Xin chớ hỏi
Hạt Cát

250.jpg (30395 bytes) 

Nhược hựu tương phùng yêu mạc vấn
Hoán di tân dị hữu vô ma ?
Hu ! tri bất đáo hà như thuyết
Ngã phương sinh tử dĩ kinh đa !
 
 
Xin chớ hỏi
 
 Nếu lại gặp nhau xin chớ hỏi
Có gì mới lạ đổi thay chăng ?
Ôi ! Biết làm sao mà tôi nói
Nơi tôi sinh tử đã bao lần !

 


Cập nhật: 19-6-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang