Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Y Nguyên

Kính tặng thi sĩ Y NGUYÊN
Võ Minh Long Châu

 
Hỏi ai rằng vẫn Y NGUYÊN,
Cho dù dâu bể khắp miền bôn ba ?
Hỏi rằng ta vẫn là ta,
Y NGUYÊN cho dẫu nước nhà YÊN NGUY?
Hay là có lúc có khi
Gối khuya thổn thức trăng tỳ hải tuôn ?
Dõi theo bờ mé cội nguồn
Bản lai diện mục lưu tồn Y NGUYÊN.
16-Jun-2000

Chân thành cảm ơn cư sĩ Tâm Minh Hạnh
đã tặng bản điện tử.   ĐPNN, 1-2-2001

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang