Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Tuyển Tập 10 bài - Thơ Mặc Giang - 75

(Từ bài số 741 đến số 750)


41. Hành trình 25 năm                      741

42. Hoa Đạo Pháp                             742

43. Kính mừng Khánh Tuế HTHT     743

44. Mộng bình thường                       744

45. Cỡi không trung vờn thế giới       745

46. Đừng hỏi ngày mai                      746

47. Khách lữ hành                             747

48. Vạc rừng khua kẽ lá                    748

49. Ta nghe rồi em !                          749

50. Em là ai ?                                   750

 

 Hành trình 25 năm

                  Tháng 4 – 2007

 

Hai mươi lăm năm, kiến lập đạo tràng

Hai mươi lăm năm, đánh đổi lầm than

Nước muôn sông trôi về hạnh nguyện

Nguyện nhân gian thắm nhuận đạo vàng

 

Hai mươi lăm năm, tâm lực vô nghì

Hai mươi lăm năm, xây đạo từ bi

Nước cam lồ, cành dương, pháp nhũ

Đạo nhiệm mầu đại lộ ta đi

 

Trên báo Phật ân, dưới hoằng dương tế độ

Trên cầu Phật thừa, dưới cứu khổ hàm linh

Bao công khó, gian nan mới có

Bao tấm lòng, góp sức mới nên

 

Độc lộ di hành, cuộc hành trình khách lữ

Lục độ vạn hạnh, là sứ giả Như Lai

Cỡi phù sinh, vào ra ba cõi

Thức tỉnh lòng, tự kỷ, là ai

 

Hai mươi lăm năm, mang kiếp tha phương

Hai mươi lăm năm, biết mấy đoạn trường

Góp bàn tay, nâng niu tình tự

Quyết một lòng, Đạo Pháp – Quê Hương

 

Hai mươi lăm năm, một mái quê nhà

Hai mươi lăm năm, chưa thỏa lòng ta

Vì Đạo Pháp, tâm nguyền dấn bước

Vì Quê Hương, tâm nguyện thiết tha.

 

  Hoa Đạo Pháp

                   Tháng 4 – 2007

 

Hoa chân lý ngát hương trên nền cờ ngũ sắc

Hoa từ bi thấm nhuận trên sáu nẻo ba đường

Đưa muôn loài tắm mát trong dòng nước thanh lương

Xóa tan đi những phiêu trầm kết từ vô thỉ

 

Từ đầu ghềnh, chận nguồn cơn của ý

Cuối vực sâu, dứt phiền não trần sa

Mọi lưu xuất, đều là lá là hoa

Ưu đàm tỏa, ngát ba ngàn thế giới

 

Chúng sanh khổ, bởi lầm mê, lạc lối

Chúng sanh đau, bởi quên mất linh tri

Ngọn hải đăng, soi biển đục, hồi quy

Bát nhã reo, bước lên thuyền, bỉ ngạn

 

Xóa màn đêm, ánh vừng đông tỏa rạng

Xóa vô minh, ngọc sáng chiếu minh châu

Hỡi nhân sinh, cùng nhau bước qua cầu

Đường thánh đức, ta về chân thiện mỹ

 

Hoa ưu bát, ngát hương vườn chân lý

Hoa từ bi, thắm nhuận khắp muôn phương

Hỡi nhân sinh, mau cất bước lên đường

Chắp tay nguyện, Đạo Vàng tươi sáng mãi.

 

   Kính Mừng Khánh Tuế Bát Thập

Đại lão Hòa Thượng thượng Huyền hạ Tôn

  (Tổ chức tại Bảo Vương tự, 10am-02pm Chủ Nhật 10-06-2007)

 

Tám mươi đại thọ trong trần thế

Thất thập quá thời cổ lai hy

Huyền, liễu tam thừa, chơn tánh thể

Tôn, thâm diệu pháp, lý vô nghì

Đồng ấu xuất gia, ngời xứ Quảng

Một đời phụng sự, nghiệp Như Lai

Đạo Pháp, bao thời lâm pháp nạn

Dân tộc, bao phen vướng ách tai

Tám mươi năm, độc thọ, vẫn miệt mài

Cả một đời, đơn hành, không mệt mỏi

Nhớ ngày nào, xa mái chùa quê, lặn lội

Vào Sài Thành, phố phường đô hội, tiếp tay

Tánh trực cương, tâm trung nghĩa, giải bày

Đạo như thể, quốc như gia, ý chỉ

Tù, đã nếm những bạo tàn, xiềng gông,  lao lý

Tội, nói đi, tội yêu đạo, yêu nước, yêu dân

Quốc gia hưng vong, lịch sử 2000 năm, Phật Giáo dự phần

Thành bại nhục vinh, Phật Giáo với Dân Tộc, đan thanh nước Việt

Kiến nghĩa bất vi, vô dũng tiết

Vô tàm vô quý, hổ  vô tâm

Trên rừng hoang, một đóa ưu đàm

Cây cỏ dại, thơm hương cát đá

Bảo Vương thị kim cang bảo tọa

Pháp Vương thị pháp thể Huyền Tôn

Đệ tử, môn đồ, pháp quyến, mới gọi tông môn !

Đạt lý vô ngã chơn thường, là gì cho biết ?

Sáng lập Phật Giáo Thống Nhất Úc Châu, chỉ là tiểu tiết

Chứng minh Giáo Hội Thống Nhất Hải Ngoại, chỉ là nhiệm phần

Thấu tam đồ, bát nạn, mới đáng lượng phân

Thâm tam tạng, pháp trần, mới là chơn thể

Chư Phật thị hiện giáng thần, cũng chỉ có thế

Chư Tổ chấn tích trùng quang, cũng chỉ vậy thôi

Đó mới là đạo giải thoát, cứu đời

Đó mới là đạo từ bi, độ thế

Không câu chấp ô dù lễ mễ

Không nại hà bào ảnh hư danh

Kìa trông mây trắng trời xanh

Kìa trông cam lộ reo nhành thanh lương

Kìa trông trăng tỏa đêm trường

Phù vân ngả bóng vô thường ai hay

Khi sinh, cũng chỉ trắng tay

Tám mươi, cũng chỉ mảy may, có gì

Thành quách, lâu đài, trêu ánh nguyệt

Núi cao, biển cả, cợt thâm u

Huyền Tôn, đại khánh, ngôn bất tuyệt

Bảo Vương, tam thế, ấn thiên thu.

 

Mộng Bình Thường

                      Tháng 6 – 2007

 

Cho tôi mang mộng bình thường

Không cao không vọng trên đường nhân gian

          Cho tôi cuộc sống bình an

Không chao không động muôn ngàn lợi danh

          Kìa trông gió thoảng hương lành

Con chim nho nhỏ reo cành thùy dương

          Nhục vinh chi lắm đoạn trường

Khổ đau chi lắm, tư lường hồn ai

          “Thức đêm mới biết đêm dài”

Dốc đèo mới biết miệt mài sơn khê

          Mai sau một cõi đi về

Hoàng tuyền chật ních cốt hài sinh linh

          Đèo bồng nhân ảnh phù sinh

Giàu nghèo, cao thấp phơi mình tha ma

          Tan xương, đừng nói thịt da

Đẹp xinh cũng hết, xấu xa chẳng còn

          May ra, một tấm lòng son

Treo gương trần thế tâm hồn thanh cao

          Sống, thời như thể chiêm bao

Bước qua cửa tử, chiêm bao hết đường

          Cho tôi giấc mộng bình thường

Nhân gian phù thế nghê thường thế thôi

          Rừng nghiêng núi ngả lưng đồi

Bình thường giấc mộng một đời thế nhân.

 

Cỡi không trung vờn thế giới

                 Tháng 6 – 2007

 

Đôi cánh sắt nhấc tầng không bay bổng

Xé khung trời, lao vút giữa mênh mông

Cỡi ngàn mây loáng bạc nổi bềnh bồng

Đẩy bóng đêm, vẫy muôn vì tinh tú

 

Những vì sao chập chờn, như ngái ngủ

Một cánh bằng thét gió, lộng hư vô

Vũ trụ xoay, cuốn hút tận xa mờ

Ta đi về đâu, chân không chấm đất

 

Đường không gian, nơi nào làm điểm mốc

Đường thời gian, đánh dấu ở nơi đâu

Nước băng băng, lặng lẽ chảy qua cầu

Hỡi biển khơi, đã ngàn trùng sóng vỗ

 

Leo ngược dốc, ta băng về vô thỉ

Xuôi triền đồi, ta quẳng đến vô chung

Không nơi nào là điểm chấm cuối cùng

Vẽ một nét vô hình, không ngằn mé

 

Đi ra ngoài cửa bể

Hỏi lại bến sông mê

Đường nào là lối về

Bóng thời gian rêu phủ

 

Đôi cánh sắt, đáp xuống rồi, đã tới

Ồ, thì ra trái đất quá nhỏ nhoi

Ta chưa ra, khỏi khí quyển địa cầu

Một sinh thể li ti vờn thế giới.

 

Đừng hỏi ngày mai !

               Tháng 6 – 2007

 

Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa

Trong cuộc đời đều tự quyết hôm nay

Nhân đã gây, kết quả sẽ hiển bày

Nhanh hay chậm, tùy duyên sinh giao cảm

 

Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa

Trong cuộc đời, không phải có tự nhiên

Không túc trái, thì cũng bởi tiền khiên

Quá - hiện - tương, đều do ta tạo tác

 

Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa

Lưới phù sinh lồng lộng đã bao hàm

Nên nghĩ suy tường tận trước khi làm

Đừng bôn tẩu, chạy trời sao khỏi nắng

 

Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa

Nghĩ và làm, cách một khoảng thật xa

Tận tâm lực, chưa được như ý mà

Đường vạch sẵn, có khi còn lạc lối

 

Xin đừng hỏi ngày mai, rồi sao nữa

Đừng đuổi đeo, cắm mũi, phóng theo lao

Thức không nhận, mà lại hỏi chiêm bao

Người có mắt, nhờ người mù đoán mộng

 

Sung bao giờ mới rụng

Gió bao giờ mới lay

Không chịu làm mà chỉ nói loay hoay

Càng hý luận, càng tâm viên ý mã

 

Cây bao lần thay lá

Cội bao lần cằn khô

Đến phút giây đang chui xuống đáy mồ

Lại còn hỏi, ngày mai rồi sao nữa !!!

 

   Khách lữ hành

                Tháng 6 – 2007

 

Ta đứng ngắm trên con đường cô độc

Khách lữ hành lững thững bước chân đi

Cứ bước đi và không nói năng gì

Đường thăm thẳm, không ai chào ai vẫy

 

Duyên nghiệp nào đã bày nên thế ấy

Căn cội nào đã tạo nên thế ni

Người cứ đi, mà chẳng than vãn chi

Không hơn thiệt, không muộn phiền, ta thán

 

Đồi heo hút, một mình bên suối cạn

Dưới chân đèo, một bóng vắt sơn khê

Bước thong dong, đâu là nẻo trở về

Khi nào đến, dừng chân, là chỗ tới

 

Vẽ bức tranh diêm phù treo ba cõi

Dệt bức ảnh hư hao lộng sáu đường

Trông mong manh hơn bọt sóng hơi sương 

Tự tan biến không cần hong gió nắng

 

Tịch băng đêm vắng

Lặng lẽ canh thâu

Người lang thang như một bóng tinh cầu

Đi đi mãi giữa thiên hà vẫn vũ

 

Hạt bụi nào tích tụ

Hạt bụi nào tan đi

Khách lữ hành như một điểm li ti

Vẫn lững thững trên đường dài thăm thẳm !!!

 

Vạc rừng khua kẽ lá

                 Tháng 6 – 2007

 

Một áng mây ngủ giữa lưng trời

Một vầng trăng lung linh loáng bạc

Óng ánh sợi vàng

Rơi từng tia đổ xuống chơi vơi

Vạc rừng khua kẽ lá

Gió rừng vọng tiếng hoang vu

Màn đêm mở cửa mịt mù

Trôi về hư vô huyễn ảo

Ta đứng một khoảng không gian nào

Ta đứng một khoảng thời gian nào

Góp nhặt bóng dáng hư hao

Tụ tan hình hài cát bụi

Cõi sống hồi sinh

Một tâm hồn biết thở

Chuyển mạch hiện hình

Máu chảy về tim

Lan đi khắp cùng châu thể

Áng mây thức dậy bồng bềnh

Vầng trăng lại ngủ trên ngàn

Mập mờ xa tít những vì sao

Vạc rừng lay động lao chao.

 

   Ta nghe rồi em !

                   Tháng 6 – 2007

 

Ta nghe rồi em, tiếng ngày xưa em nói

Ta nghe rồi em, tiếng em gọi hôm nay

Tiếng em gọi những ngày mai

Tiếng gọi hằng nhiên muôn thuở

Một vầng trăng chia đôi hai nửa

Nửa cho ta trên vạn nẻo đường đi

Nửa cho em lưu dấu ngọc tinh kỳ

Không lạc mất giữa muôn trùng diệu hữu

Ta đã có nhau từ vô thỉ

Ta sẽ có nhau đến vô chung

Cho đến khi vượt thoát điểm cuối cùng

Khép hai nửa, trăng tròn hơn mười sáu

Ta nghe rồi em, cho dù em không nói

Ta nghe rồi em, cho dù em lặng thinh

Một điểm son vẫn còn đó, nguyên trinh

Dù sinh tử đi qua từng dòng sống

Trên đỉnh đồi hy vọng

Trước ngưỡng cửa hợp tan

Vang lên tiếng cung đàn

Kết thành bản trường ca nhân thế

Khi vũ trụ còn hóa đài lân thể

Ta còn nhau nhịp bước tử sinh

Reo lên khúc hát đăng trình

Bảo ngọc minh châu ngời sáng

Như vầng trăng khi tròn khi khuyết

Nhưng ngàn đời vẫn bóng nguyệt lung linh

Ta nghe rồi em, tiếng nói lặng thinh

Ta nghe rồi em, tiếng nói riêng mình.

 

 Em là ai ?

   Tháng 6 – 2007

 

Ta đang đứng giữa đất trời lồng lộng

Ta đang đi giữa vạn hữu phù sinh

Em ở bên ta, như bóng với hình

Trông ngoại cảnh đến – đi, em không nói

 

Ta bước đi bên bờ lau đá sỏi

Ta bước đi bên cát bụi rêu mờ

Đi giữa đời như trong mộng trong mơ

Em có mặt, không rời ta nửa bước

 

Ta đi xa, từ kiếp sau qua kiếp trước

Ta đi xa, qua mọi bóng hình hài

Cõi hồng trần, hay diễm ảo thiên thai

Ta vẫn thấy, dù em không hiển lộ

 

Ta trở về, em chờ ta đầu ngõ

Ta bước đi, em đứng đợi từ lâu

Ta ra đi, trải bao cuộc biển dâu

Bóng dáng em, vẫn ngàn đời nguyên vẹn

 

Trước biển khổ trần lao vỗ sóng

Trên dọc đường gió bụi lung linh

Cơ chừng như, ta cô độc một mình

Chợt thấy em, ta không còn quạnh quẽ

 

Từ ngàn xưa vẫn thế

Cho đến tận mai sau

Em là ai, cho ta hỏi một câu

Em lặng thinh, không bao giờ lên tiếng.

 

 

 


Vào mạng: 02-02-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang