Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

NIỀM CỰC LẠC

(Kính dâng Hòa thượng T.T.)
Quang Huy

Thiền cũng không mà Tịnh cũng không
Lẳng lặng , trơ trơ một cõi lòng
Hơi thở di - đà lay cõi Tịnh
Nụ cười Phật tánh gợn tâm không
Sanh, về - nguyệt khuất cùng trăng hiện
Uế, tịnh - gương mờ với kính trong
Thơ thới cười trong niềm cực lạc
Sen chớm bên ao mấy cánh hồng.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang