Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
THU TỰ-TẠI

I.- Một sáng sớm Thu vàng
Nắng xôn-xao trong lá
Gió vi-vu trên cành
Chim hót bài hoan ca:
Nam Mô A-Di-Đà.

Lẫn trong làn sương sớm
Bóng cụ già tầm thước
Đầu trần, chân mang dép
Đủng-đỉnh từng tấc bước
Nam Mô A-Di-Đà.
- Gió im, nắng ngập-ngừng
Thì-thầm lời xôn-xao
Cỏ hoa cùng lặng đứng
Đưa mắt nhìn bảo nhau:
(1)  Ô hay! Ông cụ già!
- Lòng suối nước lững-lờ

Lượn quanh cây cầu gổ
Thấy hình bóng người lạ
Vội thốt lời bâng quơ:
Ô hay! Ông cụ già!

- Chú bướm xinh cánh vàng
Từ trong khóm hoa hồng
Vẫy đôi cánh ngập-ngừng
Lượn quanh lòng băn khoăn:
Ô hay! Ông cụ già!
- Bầy chim sẻ nhỏ thó
Đang tìm mồi trong cỏ
Tung cánh bay lên cành
Ríu-rít kêu nho nhỏ:
Ô hay! Ông cụ già!
- Hấp-háy đôi mắt nhìn

Lấp-ló dưới gốc táo
Sóc nâu vội tung mình
Thoăn-thoắt trèo lên cao:
Ô hay! Ông cụ già!
- Chú đốm bông say ngủ

Vễnh đôi tai, ngóc đầu
Vọt mình nhanh ra cửa

Sủa rằng: “Đâu, Đâu, Đâu?”
Ô hay! Ông cụ già!

Cụ già vẫn hiền-hòa

Với ánh mắt từ-bi
Nở nụ cười tự-tại
Vẫn đều chân bước đi
Nam Mô A-Di-Đà...

 

II.- Thế rồi, các bạn ơi!
Vào buổi chiều nắng nhạt
Cả ngọn đồi tỉnh thức
Đồng thanh tấu khúc hát:
Nam Mô A-Di-Đà.

Khi từ dưới chân đồi

Vẫn cụ già tầm thước
Vẫn đầu trần, chân dép

Vẫn đủng-đỉnh từng bước
Nam Mô A-Di-Đà.

- Gió vờn mái tóc bạc
Nắng hôn đôi má hồng
Lá vàng bám trên áo
Như rải hoa đùón chào:
Nam Mô A-Di-Đà.

- Nước róc-rách dưới cầu

Vươn tay từ lòng suối
Ôm bóng hình Bồ-Tát
Dịu-dàng tiếng nhiệm-mầu:

Nam Mô A-Di-Đà.

- Chú bướm vàng tung-tăng
Vẫy đôi cánh nhịp-nhàng
Sóng bước cùng Bồ-Tát
Lòng hết còn băn khoăn:
Nam Mô A-Di-Đà.

- Bầy chim sẻ trong cỏ
Khi thấy bóng Bồ-Tát
Vẫn an nhiên tìm mồi
Líu-lo cất tiếng hát:
Nam Mô A-Di-Đà.

- Nhóng mình cao trong cỏ

Sóc nâu ăn mẫu táo
Nghe tiếng chân Bồ-Tát
Chấp tay cất tiếng chào:
Nam Mô A-Di-Đà.

- Chú đốm bông thôi sủa

Ngửi thấy hơi Bồ-Tát
Phóng mình nhanh ra cửa
Vẫy đuôi chào: “Bonsoir” (2)
Nam Mô A-Di-Đà.

- Cám ơn các bạn nhỏ
Nắng, gió, suối, hoa, cỏ
Sống cùng ta một ngày

Trong niềm vui tự-tại

Nam Mô A-Di-Đà.

Bóng cụ già mờ khuất
Trong bóng hoàng-hôn xuống
Khi nắng vàng dần tắt
Trên ngọn đồi mờ sương

                                                    Nam Mô A-Di-Đà...

***

Nên Cổ Đức có Ông Tông-Bổn

Vịnh Sơn Cư có bốn câu rằng:
“Sơn cư phong cảnh tự thiên-nhiên
Đại đạo chi chiêu tại mục tiền
Bất thức tổ-tông thân mật chỉ
Đồ lao niệm Phật dữ tham-thiền”.

            Đại-sư Ấn-Quang có bài ca:
Khắp nơi đồng phát nguyện lành, nguyện cầu vãng sanh.
Đất khách suối non hiểm nhiều, mặc ai luyến tình.
Tự mình không muốn về thôi, quyết về chắc được.
Đường quê có ai tranh dành, gió mát trăng thanh...

NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

******

Công-viên BREN MAR (Alexandria, VA.)
Labor Day  03-09-2001.

(Mùa Báo Hiếu: 16-07-2545)

******

Ghi chú:
(1) Ô hay!: Tiếng Việt, nghĩa là tỏ ý ngạc nhiên, phát âm tương tự như                  tiếng Oh, Hi!: là lời chào thông dụng của người Mỹ khi gặp nhau.
(2) Bonsoir: Tiếng Pháp, là lời chào buổi chiều.

 


Cập nhật: 5-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang