Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tiếng chuông

Nhật Uyển
1.
Ngàn năm té ù theo gió
Trăng nằm vũng nước chân trâu
Bầy mây mơ màng bên suối
Bước về chạm tiếng chuông ngân.
2.
Ngựa xe ơ hờ cát bụi
Bến bờ trầm bổng phù vân
Ồ em sương hoa ngà ngọc
Nụ cười trong tiếng chuông ngân
 
3.
Một cành hoa sen vừa nở
Ai cầm sợi gió qua sông
Bụi mờ cảo thơm lần giở
Ngựa im vó chạm chuông ngân

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang