Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
NGUYỆN CẦU

- Kính lạy mẹ Quán-Âm:
Sáng nay trên nước Mỹ
Hai thành phố: New York
Cùng với Washington
Đầy tang tóc điêu linh

Ôi! Cửa nát nhà tan
Ôi! vạn-vật sanh linh
Vùi trong đám tro tàn
Dưới bàn tay sát-sinh
Hung-hăng và tàn bạo
Bọn người mất nhân tính
Không còn lòng nhân-đạo
Không thương vật, háo sinh.
Kính lạy mẹ Quán-Âm:
Vận lòng Từ thương xót
Dùng hạnh Đại-bi tâm
Bè bỉ ngạn cứu vớt

Mọi uổng tử hồn oan
Thác tức-tưởi nghẹn-ngào
Về ngụ nơi An-Dưỡng
Nước Cam-lồ mẹ rưới
Dập tắt lửa tham sân
Nhành dương mẹ xoa dịu
Lòng hận thù hung-hăng
Đưa nhân loại trở về

Sống nhân ái khoan dung.


NAM MÔ ĐẠI-BI QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT MA-HA-TÁT

Alexandria, VA. 11-09-2001

 


Cập nhật: 13-9-2001

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang