Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Một loài hoa

Có một loài hoa

Hoa của mấy nghìn năm đã nở

Sắc không phai

Hương ngát tỏa

Vào không gian muôn vạn thuở…

o0o

Còn đây

Từ cội Bồ Ðề

Rực ánh hào quang

Khắp cõi Tam Thiên vô ngần sáng chói

Vi diệu pháp âm

Lan truyền vô ngại

Cõi thế hôm nay

Ngày mai và mãi mãi

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Ðồng niệm tên Ngài

o0o

Ðức Từ Bi

Là ánh sáng diệu kỳ

Soi thấu lòng con

Cùng chúng sinh chín cõi

Bóng tối vô minh

Không thể còn hiện hửu

Ngài đã đi

Và đi vào bất tử…

o0o

Ðồng loại chúng con

Một rồi hai

Hai và tăng mãi

Hội nghị Thánh Tăng

Trùng Tuyên Giáo Pháp

Ðến hôm nay

Bốn bể năm châu

Siết chặt vòng tay

Dưới ánh hào quang

Không phân biệt màu tóc, màu da…

Chỉ còn đây

Tình thương là tất cả

o0o

Dù lao khổ gian truân

Hận thù phản bội

Dù cường quyền áp bước

Ðuổi xô trôi nỗi…

Vẫn còn đây

Ngọc quý minh châu

Là ánh Ðạo thiêng liêng

Là trí tuệ nhiệm mầu

o0o

Và hôm nay

Trên bục gỗ màu y vàng sáng chói

Kính dâng hoa chào đón bậc Tôn Sư

Thầy từ Mỹ Châu

Canada hay trời Âu băng giá

Từ Nam Úc, Victoria, Tân Tây Lan…

Những vùng xa xôi

Nghĩa tình cao cả…

Anh cũng đến

Em đã về từ những miền đất lạ

Chào nhau

Bằng danh hiệu Di Ðà

Thế là đủ

Là thân nhau tất cả

o0o

Cờ năm sắc tung bay

Lấp lánh ánh hào quang

Ðưa ta vào chiều sâu

Chiều cao của ánh Ðạo nhiệm mầu

Phật Giáo Việt Nam bất diệt

Thống nhất Bắc Nam Tông

Nam Bắc Trung

Ðã lan truyền khắp cả năm châu

Một loài hoa giải thoát

Sắc không phai

Hương vẫn bay

Bay khắp nẽo tinh cầu…


 


Vào mạng: 1-03-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang