Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MẠ
Huy Phương

  Rứa là từ ni không gặp mạ
  Lòng con đau xót lắm mạ ơi
  Mạ như trăng sáng đêm mùa hạ
  Mạ là suối ngọt tiếng ru hời.

  Con về giờ đây, trăng khuyết lạnh
  Suối cạn lời ru một thuở xa
  Trên thềm nhà xưa con đứng lặng
  Nhìn theo bóng nắng tuổi thơ qua.

  Thời trẻ, mạ nón chằm, áo lá
  Lấy chồng cũng tóc bối, răng đen
  Tảo tần quán chợ thường xuôi ngược
  Giấc khuya vẫn thấy mạ bên đèn.

  Chiếu ướt mạ thường nằm thuở đó
  Cơm rau nhà khó cuộc đời thường
  Dù suốt một cuộc đời cơ cực
  Không khi mô con thấy mạ buồn.

  Một mạ nuôi bầy con khôn lớn
  Con chưa nuôi nỗi mạ một ngày
  Lớn lên, trăm giòng sông trăm hướng
  Mạ một mình vò võ nơi đây.

  Con về, mắt mạ cười rạng rỡ
  Món ngon dành như thuở ấu thời
  Con xa, mạ có còn bên cửa
  Dõi theo, mỗi đứa một phương trời.

  Giờ mạ nằm yên trong huyệt mộ
  Trầu già chậm hái đã ươm vàng
  Cây cau, con chim về làm tổ
  Nửa chiều chút nắng xuống bâng khuâng.

  Nhìn quanh, nhà vắng thềm hoa rụng
  Sau trước, rồi thôi một kiếp người
  Rứa là từ ni không gặp mạ
  Lòng con đau xót lắm mạ ơi !

 


Vào mạng: 13-8-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang