Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
GIẤC MỘNG
 
Khi sắc lá,
đang cuốn tròn thơ ấu
Là bắt đầu,
nắng giã biệt trên cây
Đất khẻ gọi,
bốn mùa sương xuống đậu
Trắng đôi tay,
đang thể hiện từng ngày
Còn ôm giữ,
là đất trời dội ngược
Cách ngăn nhau,
chỉ tại một đường tơ
Thôi mặc kệ,
cho cuộc đời xuôi ngược
Lá vẫn xanh,
là thể hiện giấc mơ
Sáng hôm nay,
hoa nở tròn cánh mộng
Một bông hoa,
rơi rụng nhựa về mau
Cho đất khô,
đâm mấy chồi nhú mộng
Cả nghìn thu,
về phối hợp ngàn sau
Ta hiện hữu,
như con tằm ươm kén
Đủ sắc màu,
là thành hoại trong nhau
Giây phút đó,
chợt hiện về ca múa
Ồ đây rồi,
giấc mộng với nghìn năm.

 


Vào mạng: 1-5-2003

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang