Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Việt thiền sơ tổ Trúc Lâm
Từ Xuân Lãnh
(Ngày 15-5-1998)

Người lên đỉnh núi cheo leo
Bỏ trang huyễn mộng lưng đèo nắng sương
Người ngồi giữa cõi vô thường
Hỏi đâu xứ sở cội nguồn tử sinh
Người về cởi áo vô minh
Cửa không trăng chiếu tâm bình lặng trong.
Bụi trần rũ xuống hư không
Gậy thiền một bóng thong dong độ đời
Đầu Đà hạnh Trúc Lâm ơi
Dấu chân Yên Tử đất trời Phù Vân
Đóa hoa Thiền nở trắng ngần
Pháp âm thâm diệu vọng ngân ngút ngàn
Áo sồng tỏa mát nhân gian
Cho non sông kết trái vàng Phật tâm.
Người về đỉnh núi hóa thân
Trải mây yên nghỉ mấy từng trời cao
Gậy thiền gác lại trăng sao
Trả thân huyễn mộng nhập vào chân như
Cõi đời cát bụi phù hư
Ngàn năm mây trắng phiêu du đất trời.
-oOo-

Cảm ơn nhà thơ Thanh Trúc đã gởi tặng bài thơ này (Thích Nhật Từ, ngày 29-3-2000)

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang