Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Vỗ bàn tay
Tâm Bình

Từ nghe kết sử qua miền

Nỗi niềm lặm lụy chung riêng vô tình

Đài gương chùng đọng tử sinh

Trùng phùng hư ảo diễn trình cuộc chơi

Triều dâng con nước tràn vơi

Hợp tan mấy bận giữa đời thực - hư.

 

Đêm về khâm liệm tâm tư

Hoà tan lệ xót trúc từ bút tâm

Nghe từng nhịp bước hành thâm

Cất lời ẩn mật thì thầm xa đưa

Đi vào tận cõi ngàn xưa

Thu phong cổ độ chiều mưa lá vàng

Điểm dài theo dấu sơ hoang

Bây chừ mộng hẹn ngỡ ngàng chiêm bao!

 

Trăng sao mờ tỏ trên cao

Bước chân dò dẫm lối vào nẻo xa

Sợi buồn kết hạt không hoa

Kết duyên dáng mộng trên tà mê mơ

Thời gian đều nhịp hững hờ

Sát na quyền biến nào chờ đợi ai

Vỗ bàn tay! Động thiên thai!

Và ngân hà đọng ngàn mây ráng chiều.

 

Lời kinh vụt cháy sơ liêu

Soi hình bóng đợi ngược chiều vô dư

Thênh thang trong cõi sa mù

Giai âm khởi nhịp tình thu vọng ngàn.

 

 

 


Vào mạng: 09-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang