Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

TIẾNG CHUÔNG TỪ ĐÀM

           Huy Nguyên

Chùa khuất sau tán lá Bồ Đề
Tiếng chuông xuôi dốc dài Bến Ngự
Những trầm luân từ trong quá khứ
Theo tiếng chuông tan vào hư không
 
Có những đêm nằm không ngủ được
Nghe tiếng chuông ngẫm lại đời mình
Những ham muốn đắm say phiền trược
Gắn vào người thành nỗi u minh
 
Tiếng chuông chùa lan vào tâm thức
Bao nhiêu điều bỗng hóa phù du
Cái ta  có chỉ là ảo ảnh
Loanh quanh lẩn quẩn chốn ao tù
 
Xa Từ Đàm, xa tiếng chuông, xa Huế
Lang thang phiêu bạt ở đất người
Vẫn những đêm nằm hoài không ngủ được
Nghe tiếng chuông về trong tuyết rơi.

 


Vào mạng: 1-7-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang