Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MÁ EM LÀ MÁ CỦA ANH !
(gởi Giác- Định)

Má em là Má của anh,

Cho anh gọi Má ,chớ dành phần riêng!

Anh thương giọng nói Má hiền ,

Lưng còng Má chở ưu phiền tháng năm.

Anh thương từng bước âm thầm

Má lần theo vách lâm râm nguyện cầu !

Anh thương mái tóc bạc màu,

Trắêng phau mà đã sờn đâu lòng già .

Anh thương đôi mắt đã lòa ,

Bao đêm thức trắng đâu nhòa tình thương !...

Xưa chờ em trước cổng trường ,

Nay chờ em ngã ba đường phù- sinh !

Vì ai Má mãi cầu kinh ?

Má ơi ! Má vẫn một mình loanh quanh !

Má em là Má của anh !


 


Vào mạng: 5-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang