Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Từ Ðông Sang Hạ

Kính tặng Thượng Tọa Thích Như Ðiển

Bên nầy (Sydney, Australia)

Trời giữa mùa đông

Nam bán cầu lắm mây bềnh bồng trôi

Sydney gặp lại thầy rồi

Từ mùa thu trước nhớ lời mời nhau

Hoa lan hương vẫn còn đây

Thoảng đưa theo gió Ðông ,Tây nối liền

Nhớ ngày Pháp Bảo đêm trăng

Trung Thu năm trước trời giăng mây hồng

o0o

Hát lên để đón đưa người

Bắc, Nam hai nữa bán cầu kề nhau

Tôi đi để gặp thầy đây

Mùa Ðông, nam bán cầu nầy đang mưa

Con tàu lướt khỏi rừng mây

Qua bao dặm Bắc chưa khuây bóng chiều

Trên không tiếng núi dường nghe

Tầng mây cao thấp chở che lòng người

Ðồng hương, đồng bạn, đồng thời

Cùng bao chí hướng vì đời có ta

Con tàu tây bắc dặm xa

Bay qua xứ Phật , nhìn hoa nhớ Ngài

o0o

Ðời ta, con suối muộn màn

Sao không khởi tự mấy ngàn năm xưa !

Thấm nhuần Pháp Bảo ơn mưa

Cho hoa nhụy thắm kiếp đưa khỏi bờ

Mumbai (Ấn-Ðộ) trời đã vào đêm

Sương khuya chắn lối đèn thêm lu mờ

Chánh (Pháp) qua,

Tượng (Pháp) cũng qua mau

Ðời ta Mạc Pháp, chân sau bước chùng !

Càng khuya gió cũng lạnh lùng

Lối riêng, riêng giữa cõi lòng quạnh hiu

Ngày qua tàu đuổi bóng chiều

Vẫn không theo kịp tiêu điều vào đêm

Sáng nay đi trước bóng đêm

Vầng dương ló dạng lòng thêm nhiệt tình

Cất lên cao để thấy mình

Qua truông, qua suối, qua gềnh, qua khe

Vượt qua Ðông để đến Hè

Tạm xa giá buốt

Tiếng ve đón chào

Bắc đây giữa Hạ trời cao

Mây bay …

Cánh trắng, chim vào rừng thưa

Paris trời đã vào trưa

Văn minh mấy độ xuân xưa nối dài

Công chưa bù lại tội đồ

Chủ , nô thuở ấy thành "mồ văn minh"

o0o

Hannover đến rồi đây

Bắt tay chia nỗi vui nầy với hoa

Chim trời trỗi nhạc hòa ca

Tương lai ló dạng thấy tòa mây trôi

Ðồng hương , đồng đạo, đồng thời

Lướt xa triền phượt

Tâm rời Có, Không

Ðến nơi Viên Giác, tột cùng .

o0o

Trên những chuyến bay
Quantas và Air-France
từ Sydney đến Hannover, Ðức quốc
Từ 13 đến 14 tháng 7 năm 1997

 


Vào mạng: 1-12-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang