Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
LUÂN HỒI HÓA KIẾP

Nửa đêm tắt lửa mặt trời,

Chuyện linh hồn với luân hồi có không

Đất trời cao rộng mênh mông,

Đố ai đếm được mấy vòng hành tinh!

Kim-ô thức giấc bình minh,

Thắp sáng vạn vật hữu tình phải chăng?

Sự đời lắm nỗi băn khoăn

Tử sinh, sinh tử vết hằn trong ta.

Từ đâu hóa kiếp sinh ra

Về đâu ai biết gần xa mà tìm!

Bến bờ Giác ngạn siêu thâm,

Vô minh một cõi che tầm thời gian

Hành trình một gánh ngổn ngang:

Buồn, vui, thương, ghét ngập tràn đắng cay.

Kiếp người ngắn lắm ai hay,

Một sinh một tử chuổi ngày tháng qua.

Hít vào mà chẳng thở ra,

Đầu cành một giọt sương sa não nề.

Thất tình lục dục ê chề,

Luân hồi hóa kiếp ta về với ta.


 


Vào mạng: 1-04-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang