Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Một đi hai về

Thúy Vinh


 

1. Đi
Bỗng dưng
Lại quá đỗi dịu dàng
Và cộc lốc
Chừng vơi đi một nửa
Nghe liu điu trong nói cười mọi bữa
Có chút gì
Muốn cậy gió mang đi
 
Có bình an
Gió hỏi thầm thì
Ôi đêm vội
Hay ngày đến vội
Đêm đăm đắm giữ lời không nói
Ngày dạt dào xin gởi dòng sông
 
Ráng trong hồn
Xin gởi hừng đông
Niềm tha thiết gởi trưa tròn bóng
Và ta chạm một điều chi rất thực
Một điều chi
Như là có - là không.
 
 
 
2. Về
Ai đã về
Gọi sáng mé bờ sông
Gọi sương ngủ mơ hồ trên phiến đá
Gọi bay về
Rộ quen khung trời lạ
Gọi hoàng hôn
Quấn quýt thơm chiều
 
Ai đã về
Gọi thức bậc cung rêu
Thềm cũ ngân làn hương lảnh lót
Ngày cứ đắng
Mà lời ta trĩu ngọt
Mái hồn ơi
Kết cỏ tha mồi
 
Ai đã về
Dắt theo xa xôi
Tay mười ngón ấm chiều hiu quạnh
Mắt bập bùng hong mùa ráo tạnh
Ngày mang đi - về
Trổ
Trong veo.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang