Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
VẪY TAY NGƯỜI

Cơn mộng giữa chiêm bao

Ai ngồi lại giữa trùng sương hoá đá

Ai còn đi giữa buồm nặng trăng hoang

Người không về ngắm hồn ta cỏ mọc

Dấu chân xưa mưa xoá tự bao giờ

Chiều hoang vu giữa hàng cây héo mộng

Mạch Đề hồ chợt mát gốc đau thong

Nên những hàng cây

xanh rợp lại muôn đường

Ta dạo gót bình yên trên lá mục…

Người gởi lại chiếc lá vàng thuở ấy

Gọi nhau về trên mấy nhịp cầu qua

Nhưng dòng sông đã trôi về an laic

Gió đầu non trăng cổ độ xa rồi …

Bến chờ chi cho sương nặng bồi hồi

Nghành ngọn ấy suốt một mùa bão nổi

Ta vẫn tang bồng,

nhưng tóc chừng đã đổi

Theo dòng trôi bỏ lại bụi vô minh

Vẫn mực đèn khuya

nhưng chuyển rộng điệu tình

Ta nghe tiếng côn trùng, hơi thở đất

Một tiếng chim giữa trời đêm phiêu dật

Vẫy tay người

cơn mộng giữa chiêm bao…

 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang