Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trở Về

Ann Arbor Đầu Thu 2004

Kính gởi các Chư Tôn Đức và Quý Vị Thiện Tri Thức

Trở Về là một tập thơ ghi lại những cảm xúc của một người con Phật trên bước đường đi tìm lại cội nguồn tâm linh của mình. Người viêt tự biết mình vốn đã lạc loài từ vô thỉ, nay bức màn vô minh mới chợt vén lên, con đường giải thoát là một hành trình dài vô tận. Tập thơ này được ghi lại với ước nguyện chia sẻ với người đọc những vị ngọt của Phật Pháp, những niềm hân hoan của một người con Phật trên đường học đạo và sống đạo. Nếu có những thô thiển và mạo muội xin quý vị niệm tình mà tha thứ cho.

Kính,

Tịnh Nghiêm- Nghiêm Xuân Cường

Ai Mà Hơn Ai

Trong đáy giếng, ếch ngồi kiêu ngạo

Tự cho mình đúng điệu phong lưu

Trời xanh thăm thẳm trên cao

Một vung, một cõi ai nào sánh ta**

Bỗng một hôm khách du ghé lại

Bạn cũ từ Nam Hải xa xăm

Ếch bèn gợi chuyện hỏi thăm

Rằng "Quê nhà bạn văn minh thế nào?"

Bạn vui miệng: "Bác đâu tưởng tượng

Chốn quê tôi biển rộng trời cao"

Ếch ta lòng chợt lao xao

Rằng: "Nghe bác nói có điều chẳng yên

Chắc xứ bác chỉ bằng một góc

Giải giang sơn gấm vóc của ta!"

Bạn cười: "Biển rộng bao la

Chỗ này đáy giếng có mà sánh đâu!"

Đời có chuyện lạ sao mà lạ

Dạ hoài nghi cần phá cho xong

Ếch ta lục đục, lăng xăng

Phiêu du một chuyến quyết tìm thực hư

Trước cảnh đẹp biển to, trời rộng

Ếch buồn tình vỡ bụng lăn ra

Cho hay: trong cõi ta bà

Được, thua: ảo mộng; ai mà hơn ai.

09-11-2002

*phỏng theo chuyện ngụ ngôn Tây Tạng trích từ Glimpse After Glimpse
của Sogyal Rinpoche
**châm ngôn Việt Nam: Ếch ngồi đáy giếng xem trời bằng vung

 


Vào mạng: 1-11-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang