Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Chúng Ta Là Thế Giới
Do Michael Jackson and Lionel Richie

Nguyễn Nguyệt dịch Việt

Pomaia, Italy June 27, 2009
 

 

 

Có một lúc,

Khi chúng ta lưu tâm đến một lời kêu cầu nào đó

Là khi thế giới phải đồng sát cánh bên nhau như một.

Bao nhiêu con người đang trong cơn hấp hối

Ôi, và đây chính lúc chúng ta hãy góp một bàn tay cho cuộc sống,

Món quà có giá trị nhất trong muôn một.

Chúng ta không thể tiếp tục

Giả tưởng ngày này đến ngày khác

Rằng sẽ có một ai đó,

Ở một nơi nào đó,

Chẳng bao lâu nữa sẽ mang đến một sự đổi thay.

Tất cả chúng ta đều là một phần tử

Trong một đại gia đình của các Đấng Tối Thượng

Và sự thật,

Bạn có biết,

Tình thương là tất cả những gì chúng ta cần.

Điệp khúc:

Chúng ta là thế giới,

Chúng ta là những người con [trong cùng một thế giới],

Chúng ta chính là người làm cho một ngày mai trở nên tươi sáng hơn

Vì thế chúng ta hãy bắt đầu ban tặng,

Đó là một sự lựa chọn chúng ta chọn lựa

Chúng ta đang cứu vớt lấy chính cuộc sống chúng ta

Đó là sự thật,

Chúng ta sẽ mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn

Cho chính bạn và tôi

Vậy thì, hãy gởi tặng trái tim của bạn đến mọi người

Để họ biết rằng một ai đó lưu tâm đến họ

Và cuộc sống của họ sẽ trở nên cứng rắn và tự tại hơn

Như Đấng Tối Thượng cũng đã từng chỉ bày chúng ta

Chuyển những sỏi đá thành bánh mì

Vì thế,

Tất cả chúng ta phải cùng góp một bàn tay.

Điệp khúc:

Chúng ta là thế giới,

Chúng ta là những người con [trong cùng một thế giới]

Chúng ta chính là người làm cho một ngày mai trở nên tươi sáng hơn

Chúng ta chính là người làm cho một ngày mai trở nên tươi sáng hơn

Vì thế, chúng ta hãy bắt đầu ban tặng,

Đó là sự một sự lựa chọn chúng ta chọn lựa,

Chúng ta đang cứu vớt lấy chính cuộc sống chúng ta

Đó là sự thật,

Chúng ta sẽ mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn

Cho chính bạn và tôi.

Khi bạn thất cơ lỡ vận

Dường như không còn một tia hy vọng nào.

Nhưng nếu bạn chỉ tin rằng,

Chúng ta không thể ngã quỵ

Vậy, vậy, vậy thì, Chúng ta hãy nhận thức rằng

Ồ, Một sự đổi thay chỉ có thể xảy đến

Khi tất cả chúng ta …

…Cùng đồng sát cánh bên nhau như một.

Điệp khúc:

“Chúng ta là thế giới,

Chúng ta là những người con [trong cùng một thế giới]

Chúng ta chính là người làm cho một ngày mai trở nên tươi sáng hơn

Vì thế chúng ta hãy bắt đầu ban tặng,

Đó là một sự lựa chọn chúng ta chọn lựa,

Chúng ta đang cứu vớt lấy chính cuộc sống chúng ta

Đó là sự thật,

Chúng ta sẽ mang lại một ngày mai tốt đẹp hơn

Cho chính bạn và tôi.” (x nhiều lần)

Được Sáng tác bởi Michael Jackson và Lionel Richie, được phát hành bởi trung tâm Quincy Jones, đư ợc thâu thanh bởi những nhạc sĩ  lừng danh để gây quỹ giúp đỡ cho nạn đói ở Ehiopia, nơi mà đã bị lãnh chịu một mùa hạn hán bất thường vào năm 1985.

Chúng tôi xin tưởng niệm để tỏ lòng tôn kính biết ơn của chúng tôi đến cố ca nhạc sĩ Michael Jackson, một thần tượng, một huyền thoại trong âm nhạc, một ông vua nhạc pop.

Cầu xin cho Anh được yên nghỉ an lành nơi cõi nước tịnh độ!

Xin cho âm nhạc và sự những đóng góp lớn lao trong thế giới âm nhạc của anh sẽ sống mãi!

 

******************************************************

We Are the World

By Michael Jackson and Lionel Richie

 

There comes a time

When we heed a certain call
When the world

Must come together as one
There are people dying
Oh, and it’s time to lend a hand to life
The greatest gift of all

We can’t go on

Pretending day by day
That someone,

Somewhere will soon make a change
We are all a part of God’s great big family
And the truth,

You know love is all we need

Chorus:
We are the world, 

We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we're making
We're saving our own lives
It’s true we'll make a better day
Just you and me

Well, send them your heart

So they'll know that someone cares
And their lives will be stronger and free
As God has shown us

By turning stones to bread
So we all

Must lend a helping hand

Chorus:
We are the world,

We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we're making
We're saving our own lives
It’s true we'll make a better day
Just you and me

When you're down and out,

There seems no hope at all
But if you just believe,

There’s no way we can fall

Well, well, well, Let us realize

Oh, that a change can only come
When we …

…stand together as one

Chorus:
“We are the world,

We are the children
We are the ones who make a brighter day
So let’s start giving
There’s a choice we're making
We're saving our own lives
It’s true we'll make a better day
Just you and me.” (x many times)

Written by Michael Jackson and Lionel Richie, produced by Quincy Jones, recorded by popular musicians to raise funds to help famine-relief efforts in Ethiopia which experienced unusual drought in 1985

We pay our Tribute to Michael Jackson, an iconic figure, a music legend, a king of pop.

May he rest in peace in the pure land!

May his music and his great contributions in the music world live forever!

 

 

 

 


Vào mạng: 01-7-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang