Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Ô hay !

Giác Tri


Xôn xao bến nước trời mây
Thuyền nan một lá
trăng đầy
buông neo.
Thênh thang,
khơi lộng chống chèo
Ô hay !
Thuyền vượt núi đèo
thênh thang.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang