Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lời cho em

Từ Pháp
Chén cơm ta ăn, thọ ơn người vun trồng cày cấy.
Manh áo ta mặc, nhớ ơn người dệt vải nuôi tằm.
Cho nên :
Ta đã là người của chúng sanh,
Người nuôi ta để học gương lành.
Sống đây ta sống cho nhân loại,
Ta có quyền đâu sống lấy mình ?
Chua cay giữ trọn phần thôi,
Ngọt bùi nguyện xẻ cho người vui chung.
Hữu duyên : Ý hợp, tâm đồng,
Dưỡng nuôi Chí cả, sáng trong Hạnh lành.
Miền giả tạm : Cõi phù vân !
Xoay mình nhẹ gót hồng trần thoát mau.
Sắc hương, rồi cũng nhạt màu.
Lợi danh, rồi cũng bể dâu đổi dời !
Nhìn người vui cuộc luân hồi,
Khổ đau trói buộc kiếp người lầm mê.
Quyết lòng bờ Giác hướng về,
Cùng người thoát khỏi bến Mê mới là...
Đền ơn tín thí đàn na,
Xứng làm con đấng Thích-ca đại hùng.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang