Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
BỜ XƯA

Bờ xưa sương khói rộng bóng chiều

Tôi tìm tôi mãi giữa hắt hiu

Không gian mờ lạnh ngày qua mãi

Còn ánh trăng gầy sáng cô liêu

Bờ xưa cỏ dại mọc ven triền

Tôi về tay níu bóng sương đêm

Gai đau vừa chạm cành trinh nữ

Máu ứa tay gầu máu đỏ tim

Bờ xưa lay động bờ nay nhớ

Ôi tháng ngày qua dấu chân chim

Cây trơ đứng lặng cành khô mục

Uống cạn mây trời ánh sao đêm

Bờ xưa tức tưởi triệu bờ nay

Mặt đất chân đi giẫm ngàn ngày

Linh hồn sầu động vừa lên tiếng

Hoa nở ngàn phai, nở sớm mai


 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang