Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

CẢM XUÂN
Hoàng Thi Tâm


Gió xuân đồng vọng bên đồi
Nghe trong cái lạnh chơi vơi hương mùa
Lung linh từng vạt nắng thưa
Cành mai rứt nụ, vàng đưa mây trời
Ý thơ muốn gởi đôi lời
Ô hay, hoa đã mỉm cười với xuân!

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về thư mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang