Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Gõ vào cửa không

Nguyễn Thiên Chương


Đôi mi nào khép lại
Phong kín một bông hồng
Khum tay che ngọn gió
Tay gõ vào cửa không.
Cách chia hàng giậu nhỏ
Một nhịp cầu thơ sương
Trăng đã về bên ấy
Đợi chi giữa vô thường.
Am cỏ trăng vằng vặc
Cây lá đứng lặng im
Áo mỏng mờ sương khói
Giữa vòng tay vô biên.
Sao hôm tìm sao mai
Ơi người đi bắt bóng
Vừng trăng treo trước ngực
Bóng đổ dài sau lưng.
Đôi mi nào khép lại
Phong kín một bông hồng
Khum tay che ngọn gió
Tay gõ vào cửa không.

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang