Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bài thơ đón tết

Tôi không viết nổi bài thơ đón tết

Chỉ vì hồn quanh quẩn nỗi tan thương

Trời Nam Á kinh hoàng đêm địa chấn

Vạn xác người vùi tận đáy đại dương

Tôi cố gắng viết bài thơ đón tết

Nhưng chao ơi sao nghĩ chẳng nên lời !

Hình ảnh quanh tôi chiếu toàn cảnh khổ

Đang cơ hàn cần một chén cơm vơi

Tôi đang viết một bài thơ đón tết

Nhưng hoa xuân khó nở giữa hoang tàn

Đống gạch vụn thây người chưa bới hết

Trẻ mồ côi tìm bố mẹ lang thang

Tôi rất khó viết bài thơ đón tết

Khi trong tim chưa hết nỗi bâng khuâng

Hàng triệu kẻ đang màn trời chiếu đất

Đến bao giờ mới có được mùa xuân

Đây tôi viết một bài thơ đón tết

Bằng tâm tư những đứa trẻ mồ côi

Bằng con tim những con người mất mát

Xin tình thương từ bốn hướng xa xôi

Đây tôi viết một bài thơ đón tết

Bằng ước mơ thế giới được an bình

Mơ trần gian chóng vơi đi thống khổ

Và ước gì nhân loại hết đao binh.

Mùa xuân Ất Dậu 2005


 


Vào mạng: 4-02-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang