Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Năm Mươi Lăm Tuổi Đời
 
Quảng Thanh NN họa theo bài thơ của cô TP và QTN
Pomaia, Italy May 04th 2009

Bốn mươi lăm tuổi lẻ

Khi tuổi độ còn xanh

Vì mãi bận phân tranh

Mà đời ôi nghiêng ngã.

 

Mười năm sau trôi nhanh

Năm mươi lăm tuổi trọn

Dù tuổi chẳng còn xanh

Nhưng nhờ kết duyên lành

Nương về nơi Tam Bảo

Mà tâm bỗng tịnh thanh,

 

Mười năm dù trôi nhanh,

Mười năm dừng lợi danh,

Mười năm trọn tuổi xanh.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/phatdan/nammuolamtuoidoi.htm

 


Vào mạng: 17-05-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang