Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Quê ơi ! 

 

Con chim nhớ núi nhớ rừng

Con sông nhớ suối nhớ nguồn cội xa

Bến xưa, người cũ ai qua

Mái đình năm trước, cây đa đâu rồi!

Cánh diều mơ ước của tôi

Bay về đâu phía chân trời tuổi thơ

Nắng mưa chợt đến bất ngờ

Ngày vui lịm tắt bao giờ không hay !

Tôi về hỏi lá thăm cây

Vườn xưa cơn gió thổi gầy bóng cau

Mẹ ngồi kể chuyện thương đau

Tiễn đưa nốt cuộc bể dâu đời mình !

Cầu quê bắt nhịp ra tình

Bao năm soi lại bóng hình trăng khuya

Chị cười chị khóc duyên xưa

Hương Sen thầm gởi theo người sang sông

Xưa ai ngả nón trao lòng

Đường quê rơm rạ còn thơm lối về

Quốc kêu khản giọng não nề

Người đi dâu hỡi hồn quê bao đời... ?

Bến chờ chi cho sương nặng bồi hồi

Nghành ngọn ấy suốt một mùa bão nổi

Ta vẫn tang bồng, nhưng tóc chừng đã đổi

Theo dòng trôi bỏ lại bụi vô minh

Vẫn mực đèn khuya nhưng chuyển rộng điệu tình


 


Vào mạng: 1-8-2004

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang