Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
CHẤP TAY TẠ TỪ

 

Rằng xưa, ơi đã vào xưa
Khi thầy còn đó – con chưa hiểu gì
Đến chừng thầy khuất vãng đi
Ra con mới hiểu biệt ly trần hồng.
 
Vô thường dỏ giọt thu không
Đọng vần thơ nhớ … nỗi lòng thầy ơi
Đá bia nào cất nên lời
Bao điều huấn dục con thời ghi tâm.
 
Cúi đầu lạy đấng huyền thâm
Mỉm cuời tận độ pháp âm đón thầy
Dừng chân – nghiệp thức – sầu mây
Phong niêm kết sử đong đầy tình không.
 
Tàn thu rồi sẽ sang đông
Sang xuân tuổi lớn nối vòng tử sinh
Thương thầy nhọc thuở bóng hình
Vì tâm bi nguyện nghĩa tình hiến thân.
 
Hôm nay hiệp lễ báo ân
Đòn viên tứ chúng ngưỡng dâng ơn đầy
Cũng từ đây, để nhớ ngày
Thầy vào vĩnh tịch chấp tay tạ từ.

 


Vào mạng: 1-5-2003

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang