Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Bên bờ chân vọng
Cư sĩ Liên Hoa

Ôm tâm

chân vọng

Bóng dáng

đường xưa

mây cao

núi ngủ

vực sâu

chân vọng

mảnh mai

cuộc đời

 

đường xưa

réo gọi

mênh mông

biển đời

nguyện lớn

chân tình

đi về

một ngõ

trăm năm

suối nguồn

 

trên vai

nhẹ bỏ

gánh nặng

ba đời

trần gian

thưa hỏi

đôi chim

yên ngủ

đôi mắt

thanh bình ….

 

Ngày 01.12.09

 

 

 


Vào mạng: 07-12-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang